SKRIVNA I ETT SLAGS SAMMANTAGET RUS under ett par år i mitten på 10-talet, och avrundat 2018 i och med odet CHAPMANIA, utgör de fyra verken något av ett snitt på vad Karl Petter ville litterärt under perioden. Allt kunde ha bättre fokuserats, bättre ha genomdrivits, bättre ha stämts visavi visioner, men samtidigt – KAN MAN LÄSA MELLAN RADERNA!


För intresse av titel/titlar, kontakta oss på kontakt@karlpetterang.se. 

Eller köp på bokhandlarna via länk nedan. 

© 2021 Karl Petter Äng. All rights reserved