Detta är Karl Petters verkslista, än så länge; den äldste, Letaren, den mellersta, Sms mellan K & E, den yngste, Fartdikter! Och så alldeles nyligen, diktsamlingen CHAPMANIA, där Karl Petter snarare än Poet och Litteratör varit kollektor och sammanställare.


De tre förstnämnda tillhör varandra såtillvida att de alla har skrivits enligt den flaubertska metoden. De tillhör författarens fåordiga period. Verk två och tre förekommer också i upplagor två och tre, som innehåller rättelser och revideringar, extra material, bonusdikter, etc., etc. Dessa är givetvis att föredra framför upplagor ett.


Om Letaren (2013) har det hetat mycket. Idag har vi emellertid strukit alla beskrivningar och ger snarare följande citat som en hint om läsarten: ”En bok som denna är inte avsedd att sträckläsas eller läsas högt utan att slås upp här och var, särskilt på promenader och på resor; man skall kunna sticka in huvudet i den och sedan lyfta upp det igen och finna omgivningen helt förändrad.” Den som vet upphovsmannen till det citerade uppmuntras maila svaret omedelbart till kontakt@karlpetterang.se.

   Handla.


Om Sms mellan K & E (2014) har det också hetat mycket. Karl Petter har gråtit och snyftat över missade möjligheter, om slarv och brist på litterär kyla. Men förmodligen kan man se stycket som å ena sidan en parataktisk tablå, ett experiment och en fiktionsövning. Eller bara en kärlekskorrespondens på sms. Och en vilja att fånga sms värda ett bättre öde än glömskans stup och grav.

   Handla.

   Läs recension.


Om Fartdikter! (2014) finns det mindre att säga. Läs den. Där finns det envisa hyllningar till fart och vakenhet, till ett liv bortom rädsla och småaktighet, heu!

   Handla.

   Läs recension.


För information om CHAPMANIA (2018) klicka här eller se menyraden ovan.

   Handla.


Johan Orre bör också nämnas. Han är alla omslagens konstnär,


Sebastian Vegræus, den Hörsamme Redaktören.


© 2020 Karl Petter Äng. All rights reserved