Detta är Karl Petters vittra webbplats. Här kan man som besökare komma åt hans korta oeuvre, den som än så länge kunde kallas hans fåordiga period och vilken utgörs av böckerna Letaren (2013), Sms mellan K & E (2014) och Fartdikter! (2014). På webbplatsen kommer dessutom en del skisser och preliminärare framställningar av sakernas tillstånd erbjudas den Nyfikne, - credon, livsfilosofier, budord, det Chapmanska, etcetera, etcetera, - allt enligt min klient Karl Petter, förstås.

 

Karl Petters inblandning i Det Chapmanska Samfundet för Estetik & Filosofie kommenteras även.

 

© 2018 Karl Petter Äng. All rights reserved

Här och här kan man också handla Karl Petters böcker.

 

För hastigare uppdatering kring Karl Petters knot och gissel, hans krämpor men också små knippen bacchanliska fröjder, besök poet-bageriet på adressen: poeteri.karlpetterang.se

 

För att komma i kontakt med honom, eller med mig, skriv bref till: kontakt@karlpetterang.se

 

Vänligen,

Sebastian Vegræus, redaktör.