Detta är Karl Petters vittra webbplats. Här kan man komma åt hans korta oeuvre, den som än så länge -möjligtvis; och för att jag inte fått något mothugg/annat förslag - kunde kallas hans fåordiga period. Denna era utgörs av verken Letaren (2013), Sms mellan K & E (2014), Fartdikter! (2014) - och delvis odet CHAPMANIA (2018).

   På webbplatsen kommer dessutom en del skisser och preliminärare framställningar av sakernas tillstånd erbjudas den Nyfikne, - credon, livsfilosofier, budord, det Chapmanska, etc., etc.För hastigare uppdatering kring Karl Petters knot och gissel, hans krämpor men också små knippen bacchanliska fröjder, besök poet-bageriet på adressen: poeteri.karlpetterang.se

   För att komma i kontakt med honom, eller med mig, skriv till: kontakt@karlpetterang.se


Vänligen,

Sebastian Vegræus, den Hörsamme Redaktören.

Som HET NYHET: Karl Petters Don Quijote-manuskript är klart. 

Klicka här.

© 2020 Karl Petter Äng. All rights reserved