mister Vegræus är alltför beskedlig. Det som snarare hänt det sista året – medan jag varit overksam/stridit med och mot det retterska – är att densamme skrivit en diktsamling å det Chapmanska Samfundets vägnar. Detta är Vegræus debut som Poet och jag är, tillsammans med samfundets resterande Sex, oändligt tacksam över denna finaste väntjänst. Samfundet är rörda av hans tappra arbete men också imponerade av hans ”yra eteriska tår”, de försynta fötter som följde oss i hasorna alla dessa år. De (fötterna) tillsammans med hans snille har gjort det som vi själva sällan mäktade med, nämligen ett verk, ”CHAPMANIA”.


Denna samling finns att handla här och här.


/ Karl Petter, ordförande för Det Chapmanska Samfundet för Estetik & Filosofie (csef).


Det Chapmanska Samfundet för Estetik & Filosofie (csef) bildades 2009 och medlemmarna är sju till antalet. var samfundets syfte att vara ett korrektiv till all samtida konst och litteratur; ett slags estetiskt och filosofiskt yrväder som med arrogans och idealitet kunde skapa dramer och litteraturer som ville omstöpa. Idag är visserligen intet förlorat; andan är i hög grad densamma, även om omflyttningar, tvister, brist på bröd, qwäden, framgång, gehör, etcetera, etcetera, möjligtvis givit skaran en dovare klang.


Här är deras webbplats (som byggs om),


Sebastian Vegræus, den Hörsamme Redaktören.


© 2020 Karl Petter Äng. All rights reserved