DET CHAPMANSKA SAMFUNDET FÖR ESTETIK & FILOSOFIE (csef) bildades 2009. var samfundets vision att vara ett korrektiv till all samtida konst och litteratur; ett slags estetiskt och filosofiskt yrväder som med arrogans och idealitet ville omstöpa. Idag (2021) är samfundet mer som OBLOMOV, nedsänkta i varsin fåtölj, på varsina kontinenter.
   Karl Petter är SAMFUNDETS ordförande.

   Deras webbplats är förstörd. 


Diktboken CHAPMANIA (2018) fungerar som ett ode till dem.

© 2021 Karl Petter Äng. All rights reserved