Här kommer en del diverse-arbeten från Karl Petter samlas. Än så länge gäller det först och främst en äldre poetik från vår författargosse, samt en intervju som jag höll med honom om fåordigheten. Men garderober och lådor kommer ytterligare vittjas.


I övrigt är följande: Bege dig snarast möjligt till POETERIET. Där finns mer regelbundet uppdateringar kring vår författare, hu.


© 2020 Karl Petter Äng. All rights reserved