Ännu är inte den mångordiga perioden här. Karl Petters tagning av Don Quijotes äventyr anno 2000 är endast framskriven i preliminär form. Arbetet, låter han meddela, fick bakslag och det som arbetet frambringade blev motsagt av det som lär vara den svenska litteraturens auktoriteter, hu. Men han är nu redo för att återuppta arbetet. Ja (och i själva verket): hans egen krake till häst (Rosinanta) river därborta i spiltan med sina fina kvinnohovar; hon vill iväg! skåda de bohuslänska bergen! vädra de dalsländska sjöarna! tugga de värmländska skogarna! ännu en gång känna Karl Retters beniga bak på sin länd.

 

Allt detta är jag mycket glad över.

 

Här intill finns ett bildspel som vanligen fungerar som inspirationsmaterial till vår ständige författare.

 

 

 

Boken, som för övrigt just nu går under arbetstiteln: Karl Retter av Raftö, eller Den sannfärdiga historien om Karl Retter av Raftö så som hans äventyr utspelade sig under några dagar i augusti 2013 på de bohuslänska, dalsländska och värmländska vägarna, - använder sig av Cervantes höviska knallpaket Den snillrike riddare Don Quijote av La Mancha som källa att ösa stoff ur.

 

Om man är otålig på läsning av ovan rekommenderas T. Gilliams just släppta film på samma tema, The man who killed Don Quijote.

© 2018 Karl Petter Äng. All rights reserved