Historien om riddar Karl Retter av Raftö och hans cykel, Rosinanta, sannskyldigt framlagd av Sebastian Vegræus är nu – i manuskript – färdigställd. Det är en dokumentaristisk rese- och äventyrsskildring med bas i Cervantes storverk Den snillrike riddaren Don Quijote av La Mancha – men satt i nutid och på cykelvägarna i Värmland, Dalsland, Bohuslän. Den är dessutom en hyllning till romanens så kallade fria förhållanden.

 

Karl Petter låter hälsa, att han inte har en högre önskan än att den finge se dagens ljus, Er läsfåtölj, du Hörsamme och Snillrike – pantagruelist.


Vänligen,

Sebastian Vegræus, den Hörsamme Redaktören.

© 2020 Karl Petter Äng. All rights reserved